Cài đặt Flash để xem nội dung này
  Chủ nhật, 12 - 07 - 2020
TIN TỨC & SỰ KIỆN
 
Tải Flash để xem được nội dung này
 
DỰ ÁN
   Giá vàng
ĐVT: triệu đ/chỉ
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
TIN TỨC & SỰ KIỆN » Tin báo chí
thông báo sửa đổi "TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ sáu, 22/03/2019, 10:23 GMT+7 | Lượt xem: 195

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 512

ĐC: 475 Nguyễn Tất Thành ĐN – ĐT-Fax: 0511-3723933 – Email: ctyxdct512@vnn.vn

 

Số: ... /TB-ĐH                                                                                          Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 ---------------------------------------------------------

 

Kính gởi :   Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XDCT 512.

           

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XDCT 512 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

         

* Thành phần tham dự :

   Kính mời tất cả Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội như điều lệ hoạt động của công ty quy định tham gia đại hội. 

- Các Cổ đông được uỷ quyền phải làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) gởi về Phòng TH Công ty trước ngày 21/03/2019.

          - Thời gian : 1 buổi chiều 15h00 ngày 22 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm  : Tầng 4 Trụ sở Công ty Cổ phần XDCT 512

  Số 475 đường Nguyễn Tất Thành – Q.Thanh Khê – TP Đà Nẵng.

* Nội dung Đại hội :

1/ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2/ Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban điều hành, Ban kiểm soát.

3/ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

* Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông sắp xếp thời gian về dự họp đông đủ và đúng thành phần .

* Thông báo này thay cho giấy mời.  

                                           

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Hà

 

                                                                                                          

Bookmark and Share
Các tin khác
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 512
475 Nguyễn Tất Thành - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng
© 2010 Cienco 512 JSC.All rights reserved.             thám tử đà nẵng
Lượt truy cập 284,892