Cài đặt Flash để xem nội dung này
  Thứ bảy, 28 - 05 - 2022
TIN TỨC & SỰ KIỆN
 
Tải Flash để xem được nội dung này
 
DỰ ÁN
   Giá vàng
ĐVT: triệu đ/chỉ
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
TIN TỨC & SỰ KIỆN » Tin báo chí
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Thứ năm, 28/04/2022, 09:39 GMT+7 | Lượt xem: 35

                                                                                 THÔNG BÁO

                                      MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

              Kính gởi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông có đủ điều kiện đến

dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1/ Thời gian : 14h30 , Thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022 .

2/ Địa điểm  : Hội trường tầng 4 của Công ty – 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

     3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 20/04/2022

     3.2. Các cổ đông sở hữu không tham gia dự được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình

tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát (được đăng tải tại trang web của Công ty: www.512cienco.vn).

4. Nội dung đại hội:

  - Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Phương hướng SXKD năm 2022.

  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty năm 2021; 

và phương hướng hoạt động năm 2022.

  -  Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022- 2025).

  -  Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :

 - Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ mail: tchc512@gmail.com  hoặc gửi qua đường bưu điện về :

Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

- Các kiến nghị của cổ đông phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

- Thời hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: Trước 16h00 ngày 17 tháng 05 năm 2022.

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp (Thông báo này được đăng tải tại trang web của Công ty:

www.512cienco.vn). Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo

CCCD hoặc giấy CMND (hoặc hộ chiếu)bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền)

để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

    Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

                                                                                                         

                                                                                                                  T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                           Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)        

 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

 

ĐẾN NGÀY 20/04/2022

 

TT

Tên cổ đông

 
 

Phạm Thị Thanh Hà

 

Đinh Việt Hùng

 

Nguyễn Đình Viễn

 

Trương Văn Tuấn

 

Phạm Quang Trình

 

Trần Văn Viện

 

Đinh Thị Tuyết Lan

 

Đinh Quang Sơn

 

Trần Văn Trường

 

10 

Trương Anh Sơn

 

11 

Đinh Chánh

 

12 

Dương Văn Thành

 

13 

Phan Thế Việt

 

14 

Đoàn Thị Thu Hà

 

15 

Trần Văn Bảy

 

16 

Công đoàn Công ty CPXDCT512

 

17 

Nguyễn Văn Thành

 

18 

Trương Quốc Phư

 

19 

Nguyễn Thị Thành

 

20 

Trần Văn Thẩm

 

21 

Nguyễn Văn Dũng

 

22 

Nguyễn Văn Tùng

 

23 

Nguyễn Trịnh Thanh Tuấn

 

24 

Công đoàn Công ty 512 - Cổ phần ưu đãi nghèo

 

25 

Trịnh Văn Minh

 

26 

Hồ Văn Dẫn

 

27 

Nguyễn Thị Oanh

 

28 

Nguyễn Tấn Đạt

 

29 

Hoàng Thị Dung

 

30 

Trần Thị Quyên

 

31 

Nguyễn Thị Sâm

 

32 

Phan Thị Thùy

 

33 

Nguyễn Thị Ái Bích

 

34 

Nguyễn Thị Doãn

 

35 

Nguyễn Văn Nhân

 

36 

Hoàng Thị Thanh Thủy

 

37 

Nguyễn Văn Thành A

 

38 

Lương Văn Hường

 

39 

Phạm Thị Bồ

 

40 

Lê Thị Thu Hà

 

41 

Nguyễn Kim Sơn

 

42 

Hà Quảng

 

43 

Nguyễn Thị Thúy Quyên

 

44 

Ngô Văn Tình

 

45 

Hoàng Văn Hải

 

46 

Hồ Văn Chi

 

47 

Nguyễn Phan Minh Tuấn

 

48 

Trương Thế Phước

 

49 

Trần Văn Xuân

 

50 

Nguyễn Thị Phi Diễn

 

51 

Trần Thị Yến

 

52 

Phạm Thị Vân

 

53 

Trần Đức Đàm

 

54 

Đỗ Hoài Dương

 

55 

Nguyễn Bình Thành

 

56 

Phan Thị Phi

 

57 

Võ Xuân Ninh

 

58 

Phạm Đình Nghi

 

59 

Đặng Thị Minh

 

60 

Võ Trung Tiến

 

61 

Vương Thị Liễu

 

62 

Nguyễn văn Châu

 

63 

Phùng Văn Vịnh

 

64 

Phạm Thị Xuân Dung

 

65 

Trần Thị Việt Anh

 

66 

Đinh Thị Tươi

 

67 

Nguyễn Đức Thanh

 

68 

Hà Văn Bình

 

69 

Lê Văn Bá

 

70 

Nguyễn Cang

 

71 

Nguyễn Đức Đắc

 

72 

Phan Bá Quảng

 

73 

Phạm Hồng Thanh

 

74 

Cao Thị Kim Thoa

 

75 

Chu Văn Lộc

 

76 

Đặng Văn Anh

 

77 

Đặng Văn Lời

 

78 

Đặng Văn Thắng

 

79 

Nguyễn Hải Đường

 

80 

Nguyễn Ngọc Hải

 

81 

Trịnh Tâm

 

82 

Trần Quang Ân

 

83 

Hứa Văn Luận

 

84 

Nguyễn Minh Long

 

85 

Võ Thị Thuỳ Trang

 

 

  

Bookmark and Share
Các tin khác
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 512
475 Nguyễn Tất Thành - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng
© 2010 Cienco 512 JSC.All rights reserved.             thám tử đà nẵng
Lượt truy cập 310,189