Cài đặt Flash để xem nội dung này
  Thứ năm, 07 - 07 - 2022
TIN TỨC & SỰ KIỆN
 
Tải Flash để xem được nội dung này
 
DỰ ÁN
   Giá vàng
ĐVT: triệu đ/chỉ
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
TIN TỨC & SỰ KIỆN » Tin báo chí
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Thứ hai, 19/04/2021, 15:11 GMT+7 | Lượt xem: 145

                                                                              THÔNG BÁO

                                      MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

              Kính gởi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông có đủ điều kiện đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1/ Thời gian : 14h30 , Thứ Năm ngày 29 tháng 04 năm 2021 .

2/ Địa điểm  : Hội trường tầng 4 của Công ty – 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

     3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 31/3/2021

     3.2. Các cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát hành (gửi kèm theo thông báo này).

4. Nội dung đại hội:

  - Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Tổng kết nhiệm kỳ IV (2016- 2020); Phương hướng SXKD năm 2021

    và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ V (2021-2025).

  - Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty năm 2020;  Tổng kết nhiệm kỳ IV (2016- 2020)  và phương hướng hoạt động năm 2021 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ V (2021-2025) của Ban         kiểm soát.

  -  Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2021- 2025).

  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :

   Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ mail: tchc512@gmail.com  hoặc gửi qua đường bưu điện về: Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

   Thời hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: Trước 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021.

   

   Thông báo này thay cho Giấy mời họp (Thông báo này được đăng tải lên tại trang web của Công ty: www.512.cienco.vn). Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

    Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

 

                                                                                                            T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                           Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)        

 

 

 

 

Bookmark and Share
Các tin khác
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 512
475 Nguyễn Tất Thành - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng
© 2010 Cienco 512 JSC.All rights reserved.             thám tử đà nẵng
Lượt truy cập 311,717