Cài đặt Flash để xem nội dung này
  Chủ nhật, 19 - 01 - 2020
TIN TỨC & SỰ KIỆN
 
Tải Flash để xem được nội dung này
 
DỰ ÁN
   Giá vàng
ĐVT: triệu đ/chỉ
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
TIN TỨC & SỰ KIỆN » Tin báo chí
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CPXD CT 512 NĂM 2018
Thứ hai, 23/04/2018, 14:14 GMT+7 | Lượt xem: 162

                                       DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

                       & HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

                                                                    Thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

 

 

STT

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

          * Buổi chiều : Từ 13h15 – 17h00

 

 

 

Người thực hiện

và chuẩn bị

I

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

1

13h15-13h30

- Tiếp đón khách và đại biểu tại hội trường.

- Kiểm tra tư cách cổ đông, số cổ đông hiện diện.

 

Nguyễn Văn Tùng

2

13h30-13h45

- Chào cờ - Cử quốc ca

- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu

- Báo cáo một số nội dung chính trong chương trình Đại hội để các cổ đông được biết.

- Báo cáo quy chế làm việc của ĐH và ĐH thông qua.

- Giới thiệu và Đại hội thông qua danh sách              đoàn chủ tịch và đoàn thư ký.

- Giới thiệu và Đại hội thông qua danh sách              ban bầu cử, qui chế bầu cử.

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

3

13h45-13h50

Diễn văn khai mạc Đại hội

Phạm Thị Thanh Hà

 

4

13h50-14h10

  - Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc

  - Báo cáo của Ban Kiểm soát

  - Báo cáo của HĐQT về việc quá trình quản trị doanh nghiêp trình Đại hội xem xét.   

Phạm Quang Trình

 

Trần Văn Trường

Phạm Quang Trình

5

14h10-14h30

- Đại hội thảo luận: Các ý kiến, tham luận của cổ đông

- Lãnh đạo công ty trả lời, tiếp thu ý kiến phát biểu của các cổ đông

Đoàn chủ tịch

 

14h30-14h50

- Các tờ trình của HĐQT để Đại hội thông qua biểu quyết.

- Bầu bố sung thành viên HĐQT

 

Đoàn chủ tịch

 

6

 

14h50-15h00

- Thông qua biên bản và nghị quyết của ĐH

- Diễn văn bế mạc.

Đoàn Thư ký

Phạm Thị Thanh Hà

II

15h00

Hội nghị người lao động

 

 

1

15h00-15h15

- Thông báo lý do - Giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu và Đại hội thông qua danh sách              đoàn chủ tịch và đoàn thư ký.

 

 

Nguyễn Văn Tùng

2

15h15-15h20

Diễn văn khai mạc Đại hội

Phạm Thị Thanh Hà

3

15h20-15h50

- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2017, tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của CBCNVLĐ trong công ty và phương hướng SXKD năm 2018 (Hội nghị NLĐ) .

- Báo cáo giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Ban Chấp hành Công đoàn.

 

Phạm Quang Trình

Trần Văn Trường

4

15h50-16h30

- Hội nghị thảo luận,

- Các tham luận, ý kiến của CBCNVLĐ

- Chủ tịch HĐQT-Giám đốc trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến công tác điều hành,quản lý và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của GĐ; Tiếp thu các nội dung để kiến nghị với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền (Nếu có).

 

 

Đoàn chủ tịch


5


16h30-16h45

- Trình bày và thông qua nghị quyết của Hội nghị người LĐ

Đoàn Thư ký

(Lê Thị Thu Hà – PTCKT)

6

16h45-17h00

- Diễn văn bế mạc

- Chào cờ bế mạc

Phạm Thị Thanh Hà

Nguyễn Văn Tùng

 

Bookmark and Share
Các tin khác
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 512
475 Nguyễn Tất Thành - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng
© 2010 Cienco 512 JSC.All rights reserved.             thám tử đà nẵng
Lượt truy cập 277,131