[ Quay lại ]
[ In bài ]
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ hai, 23/04/2018, 14:06 GMT+7

                                           

                                                                            THÔNG BÁO

                                    MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

              Kính gởi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông có đủ điều kiện đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1/ Thời gian : 13h15, Thứ Sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018 .

2/ Địa điểm  : Hội trường tầng 4 của Công ty – 475 Nguyễn Tất Thành TP Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

     3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 01/3/2018 và phải sở hữu số cổ phần đạt từ 100 cổ phần trở lên (theo Điều lệ TCHĐ của Công ty).

     3.2. Các cổ đông sở hữu số cổ phần ít hơn 100 cổ phần có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát hành (gửi kèm theo thông báo này).

4. Nội dung đại hội:

  - Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng SXKD năm 2018.

  - Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban điều hành, Ban kiểm soát.

  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :

   Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và fax về Công ty theo số 0236- 3723933 hoặc gửi qua đường bưu điện về: Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành TP Đà Nẵng.

   Thời hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: Trước 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018.

   

   Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

    Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

 

                                                                                                            T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                               Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)                      


 

[ Quay lại ]
[ In bài ]
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 512
475 Nguyễn Tất Thành - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng
© 2010 Cienco 512 JSC.All rights reserved.             thám tử đà nẵng
(+) Powered & Design by VTTSolution